ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Newsletter

Πατητή πίτσα

Πατητή πίτσα
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΒΑΡΟΣ ΤΕΜ. ΚΙΒ. ΚΙΒΩΤΙΑ/ΠΑΛΕΤΑ
ΠΙΤΣΑ Ζ.01.085 240 40 55

Είσοδος Συνεργατών